Στα ανατολικά του γραφικού οικισμού του Μαραθίου και 5 χλμ. Νοτιοανατολικά της Παροικιάς, υπάρχουν τα αρχαία υπόγεια μάρμαρα της Πάρου.
Η εξόρυξη του μαρμάρου ξεκίνησε από την Πρωτοκυκλαδική εποχή(3200 BC – 2000 BC). Από εδώ ήταν το περίφημο παριανό μάρμαρο, η κύρια πηγή πλούτου για την Πάρο σε όλες τις περιόδους της ιστορίας, που χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική και κυρίως στη δουλεία των κλασικών χρόνων.
Η “γέφυρα ”, όπως ήταν γνωστό στα παριακά μάρμαρα κατά την αρχαιότητα, υπήρξε σημαντική πηγή ανάπτυξης για το νησί από τον 7ο αιώνα π.Χ. η οποία άρχισε τη συστηματική εξόρυξη και εκμετάλλευση.