Στο μοναδικό ύψωμα προς τη θάλασσα, δηλαδή η ακρόπολή που έκτισαν οι Φράγκοι με μέλη από τους αρχαίους ναούς, για να προστατευθεί το νησί από τους πειρατές. Πάνω στο προστατευτικό αυτό τοίχος οι νεώτεροι και φτωχότεροι κάτοικοι της νήσου έκτισαν μονόχωρα σπιτάκια.